Bijscholingen

Bijscholingen 2017-07-19T13:27:32+00:00

Bijscholingsaanbod

Het belang van lateralisatie bij schoolse vaardigheden

Datum: Vrijdag 8 december 2017

Uur: 9.00h-15.00h

INHOUD:

Wat als je kind steeds het cijfer 5 blijft spiegelen, kat als tak leest, plus en min door elkaar blijft gooien, aan de rechterzijde van zijn blad begint, … Wat als je kind niet meer wil lezen, rekenen, schrijven of naar school gaan en steeds zegt: “Ik kan het toch niet, ik ben te dom.”

Lateralisatiemoeilijkheden, richtingsmoeilijkheden, linksgerichtheid, … Het begrip lateralisatie en de moeilijkheden hierbij hebben verschillende benamingen en stoten op veel verwarring. Toch komen deze moeilijkheden zeer vaak voor. Indien niet tijdig opgemerkt, kunnen ze leiden tot ernstige lees-, schrijf-, reken- en leerproblemen.

Wij willen jullie graag laten kennismaken met de lateralisatie-ontwikkeling en de moeilijkheden die hierin kunnen opduiken. Daarnaast wordt uitgelegd welke observaties jullie in de klas kunnen gebruiken en geven we tips om mee aan de slag te gaan in de klas.

VERLOOP:

Allereerst gaan we het begrip ‘lateralisatie’ uit de doeken doen. Wat is ‘lateralisatie’ eigenlijk en hoe komt het tot ontwikkeling? Wat zijn de deelaspecten? Daarbij leggen we de link naar de motorische, ruimtelijk-visuele en cognitieve ontwikkeling. Verschillende voorbeelden en anekdotes worden aangebracht. Na dit theoretische deel gaan we na hoe we de observaties omtrent lateralisatie in de klas kunnen uitbreiden. Tot slot geven we tips mee voor in de klas.

DOELGROEP:

Leerkrachten en therapeuten die meer informatie willen over de basis van de lateralisatie-ontwikkeling. Er is geen voorkennis betreffende lateralisatie en richtingen vereist.

WANNEER:

  • Datum: Vrijdag 8 december 2017
  • Uur: 9.00h-15.00h

PRIJS:

  • 90 euro (incl. syllabus, koffie en thee, broodjeslunch, certificaat)

INSCHRIJVEN:

Via info@praktijkpienter.be

Vermeld:

  • Bijscholing ‘Het belang van lateralisatie bij schoolse vaardigheden’
  • Naam, factuuradres, mailadres, telefoonnummer

Leren afnemen en interpreteren van de Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 2 (BOT-2)

Datum: Zaterdag 18 november 2017

Uur: 9.00h-16.00h

INHOUD:

Wil je meer te weten komen over motorisch onderzoek? Wil je kennis maken met een motorische test waar je meteen mee aan de slag kan en waar alle motorische onderdelen in zitten? Dan is deze workshop iets voor jou. Tijdens deze workshop gaan we uitgebreid in op de afname en interpretatie van de BOT-2. Dit is een motorische test voor kinderen van 4 tot 21 jaar en bevat grof-, fijn- en visuomotorische opdrachten.

VERLOOP:

In deel 1 van de dag bespreken we de opbouw van de test en de invulling van de subtesten. In deel 2 gaan we naar de praktijk. Aan de hand van een casus gaan we afname en scoring oefenen. Daarna gaan we zelf aan de slag met de test en interpretatie.

DOELGROEP:

Kinesitherapeuten die werken met kinderen van lagere en middelbare schoolleeftijd. Er is geen voorkennis vereist.

WANNEER:

  • Datum: Zaterdag 18 november 2017
  • Uur: 9.00h-16.00h

PRIJS:

  • 100 euro (incl. syllabus, koffie en thee, broodjeslunch, certificaat)

INSCHRIJVEN:

Via info@praktijkpienter.be

Vermeld:

  • Bijscholing ‘BOT-2’
  • Naam, factuuradres, mailadres, telefoonnummer

Bijscholingen op maat

Praktijk Pienter verzorgt graag uw lezing, studiedag of workshop op maat. Deze kan volledig naar uw wensen aangepast worden w.b. inhoud, duur, datum, … Omwille van de individuele uitwerking vragen we een lezing op maat minstens 3 maanden vooraf aan te vragen. Voorbeelden: lezing op pedagogische studiedag, yogaworkshop aan leerkrachten, yogaworkshop aan kinderen, infosessie op school aan ouders, sherborne bij kinderen, …

Bij interesse of vragen, neem vrijblijvend contact op.

CONTACT OPNEMEN