Coaching en counseling

Coaching en counseling 2018-05-30T13:43:03+00:00
Ons aanbod:

Coaching is een gestructureerd, doelgericht en toekomstgericht proces dat vertrekt vanuit het hier en nu. Coaching is oplossingsgericht (terwijl therapie vaak probleemgericht is): we vertrekken vanuit wat er nu al is en wat er al goed gaat. Tijdens het coachtraject wordt het kind of de jongere op interactieve wijze aangezet om zijn/haar talenten, vaardigheden en kennis beter te gebruiken. Dat gebeurt door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van de eigen mogelijkheden. Als het kind daar een duidelijke zicht op krijgt, kan het zijn/haar kwaliteiten ook inzetten in situaties die voor hem/haar moeilijk zijn.

Aan het begin van een coachtraject wordt samen de hulpvraag scherp gesteld. Bij kindercoaching is de hulpvraag van het kind of de jongere niet per definitie dezelfde als die van de ouder(s).

U kan bij ons terecht voor begeleiding van:

 • (Faal)angst
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Laag zelfbeeld
 • Concentratie- of slaapproblemen
 • Pesten of gepest worden
 • Bijbrengen van sociale en/of emotionele vaardigheden
 • Hooggevoeligheid
 • Vergroten van veerkracht
 • Keuzes maken
 • Opvoedingsvragen

 

Counseling is een vorm van emotionele hulpverlening. Counseling richt zich op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. Counseling is gericht op het oplossen of verlichten van problemen of om (levens)vragen te beantwoorden. We gaan dieper in op emoties en onderzoeken waar de emoties of emotionele pijn vandaan komen. We zoemen in op aspecten (uit het verleden) die nog extra zorg of erkenning nodig hebben.

U kan bij ons terecht voor begeleiding van:

 • Rouw bij overlijden of (zelf)doding
 • Traumaverwerking
 • (V)echtscheiding
 • Verhuis
 • Ziekte
 • Beperking
 • Ontslag
 • Zwangerschapsverlies of doodgeboorte
 • (Definitief) onvervulde kinderwens
 • Adoptie of pleegzorg

 

Elke sessie duurt een uur en kost 60 euro incl. btw.

Informeer bij uw ziekenfonds of zij een terugbetaling voorzien voor coaching of counseling.