Ons aanbod:

Kinderergotherapie heeft als doel kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten handelen in hun dagelijks leven. De focus ligt op het schoolse functioneren en/of zelfredzaamheid van een kind in zijn omgeving. 

De ergotherapeut overloopt samen met de ouders en het kind de hulpvraag. Op basis van de hulpvraag worden de lange termijn doelstellingen met de ouders overlopen. De ergotherapeut observeert het kind en zijn handelen. Naarmate de therapieën vorderen worden de korte termijn doelstellingen bijgesteld.

Ieder kind is uniek en verdient daarom aangepaste therapie. De therapieën vertrekken vanuit de mogelijkheden, talenten en interesses van het kind. Het is zeer belangrijk dat het kind voelt dat de therapie geslaagd is. Het kind ervaart succeservaringen en zal zichzelf voelen groeien. Deze ervaringen geven we via spel om het nadien te koppelen aan de schoolse vaardigheden en schools materiaal.

De doelen op lange termijn worden voltooid zodra de korte termijn doelen succesvol werden afgerond en het kind ‘ik kan het’ heeft gezegd.

U kan bij ons terecht voor begeleiding van kleuters, kinderen en adolescenten:

  • Schoolse vaardigheden: rekenen, spelling, lezen, leren leren, ….
  • Motorische ondersteuning: lateralisatie, schrijfmotoriek,fijne motoriek, …
  • Werkhouding, concentratie, aandacht
  • Zelfredzaamheid: hanteren bestek, veters strikken, …

Heeft je kind moeite met leren? Lukt het plannen of het organiseren van de leerstof niet? Of is het voor je kind moeilijk om zelfstandig het huiswerk te maken? 

Samen met je kind wordt er gezocht naar een persoonlijke studiemethode met de nodige extra uitleg! Naast deze studiemethode wordt er ook gewerkt aan motivatie en zelfvertrouwen. 

Er wordt samen een studieplan opgemaakt. Alles verloopt op het tempo van je kind. Tijdens het verwerken van de leerstof worden de executieve functies gestimuleerd, zoals leren plannen, organiseren en time management. Leerstof organiseren is vooral structuur brengen in de leerstof, hoofd- en bijzaken onderscheiden. Plannen en time management gaan samen. Je kind zal leren inschatten hoeveel tijd hij/zij 

Iedereen heeft nood aan ontspanning! Daarom wordt tijdens deze begeleiding ook ingezet op een juist evenwicht vinden tussen school en hobby’s. 

Zowel kinderen uit de lagere school als het secundair kunnen hier terecht.

Leer blind typen op een speelse en kindvriendelijke manier. Voor kinderen met of zonder leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden. Er worden verschillende leerkanalen aangeboden (vb. auditief, visueel, tactiel, …). Zo vindt elk kind een manier die hem/haar aanspreekt. Het automatiseren van de verschillende toetsen verloopt dankzij deze methode bij de meeste kinderen spontaan. Typsnelheid is tijdens de aanleerfase niet belangrijk. Kinderen met dyspraxie, dyslexie, ASS, … lopen hierdoor minder snel tegen frustraties aan.

Leren typen wordt aangeleerd in 10 lessen van 1 uur. Dit kan in kleine groepjes of individueel.

PRIJZEN

  • Groep: 200 euro voor het hele lessenpakket (incl. cursusmateriaal en typdiploma)
  • Individueel: 300 euro voor het hele lessenpakket (incl. cursusmateriaal en typdiploma)

typtientwee

Voor ergotherapie is jammer genoeg geen terugbetaling vanuit het RIZIV voorzien. 

Prijs: 60 euro per uur