Ons aanbod

Kinderen met leerproblemen of leerstoornissen hebben het moeilijk met schoolse vaardigheden zoals lezen, spellen en/of rekenen. Dit kan gaan om problemen bij het automatiseren, maar ook bij het aanleren van vaardigheden of technieken. Aanvankelijk spreken we over leerproblemen. Via therapie gaan we terug naar de basis van het probleem. We werken aan een goede basis zodat we hierop kunnen verder bouwen. Indien nodig gaan we ook op zoek naar andere ingangskanalen (bv. beweging) om het leren te bevorderen. Wanneer deze achterstand via therapie niet kan worden weggewerkt, spreken we over een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie).

U kan bij ons terecht voor begeleiding van:

 • Leesproblemen/dyslexie: technisch lezen, begrijpend lezen, ..
 • Spellingsproblemen/dysorthografie
 • Rekenproblemen/procedurele, visuospatiële, getallenkennis- en semantische geheugendyscalculie (o.a. problemen met getallenkennis, bewerkingen, tafels, meten en metend rekenen, ..)

Leerachterstand en -stoornissen

De taalontwikkeling van kinderen loopt via bepaalde stadia. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Taalproblemen kunnen zich voordoen in zowel het begrijpen als het spreken van de taal. We onderscheiden moeilijkheden in de taalvorm, de taalinhoud en het taalgebruik. Uiteraard kunnen deze tekorten in de taal ook invloed hebben op het schools functioneren. Een taalontwikkelingsstoornis kan ontstaan zonder duidelijke oorzaak (primaire taalontwikkelingsstoornis). Wanneer kinderen een verstoorde taalontwikkeling hebben ten gevolge van een andere stoornis (bv. gehoorstoornis), spreken we over een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

U kan bij ons terecht voor begeleiding van:

 • Kleuters & lagere schoolkinderen: taalvorm, taalinhoud, taalgebruik (o.a. woordenschatuitbreiding, zinsbouw, ..)
 • Lagere schoolkinderen: ondersteuning van schoolse vaardigheden (verhaalbegrip, woordenschat WO, ..)

Bij de spraakontwikkeling leren kinderen stap voor stap klanken vormen en uitspreken, om deze daarna ook te gebruiken in woorden. Op vijfjarige leeftijd moeten alle klanken verworven zijn. Wanneer er na die leeftijd nog steeds problemen zijn met bepaalde spraakklanken, spreken we van een articulatiestoornis. Wanneer deze van motorische aard zijn, is dit een fonetische articulatiestoornis. Een myofunctionele stoornis kan gepaard gaan met een articulatieprobleem. Hieronder verstaan we foutieve orale gewoonten en afwijkend mondgedrag, zoals mondademing, duimzuigen, infantiel slikken, tongpersen, …

U kan bij ons terecht voor begeleiding van:

 • Fonetische articulatiestoornissen: /s/, /r/, /t/, /d/, /z/, …
 • Fonologische articulatiestoornissen
 • Schisisproblemen

Spraakklantstoornissen - Praktijk Pienter

Oro-Myo-Functionele Therapie oftewel OMFT, is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen namelijk het evenwicht tussen de spieren in en om de mond onderling verstoren.

OMFT wordt ingezet indien er sprake is van een of meer van de onderstaande verschijnselen.

 • Mondademen
 • Duimzuigen, vingerzuigen en/of speenzuigen
 • Verkeerde stand van tanden, kiezen of kaken
 • Na orthodontische of kaakcorrigerende behandelingen
 • Spraakmoeilijkheden zoals lispelen of slissen
 • Moeilijkheden met slikken of eten
 • Smal en hoog verhemelte
 • “slappe” lipspanning
 • Verkeerde tongpositie in rust (bv.: een tong die naar buiten hangt)
 • Kaakgewrichtsklachten

OMFT - Praktijk Pienter

Voor logopedische begeleiding van leer- en taalstoornissen een tegemoetkoming voorzien door de ziekenfondsen mits een doktersvoorschrift. Bij articulatiestoornissen kan u eventueel rekenen op de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Uw therapeut informeert u graag over de mogelijkheden.