Ons aanbod

Psychomotoriek is een onderdeel van de kinesitherapie dat zich toespitst op de ontwikkeling van het kind. Door te spelen doen kinderen bewegingservaringen op en zo verbeteren ze hun motorische ontwikkeling. Een kind leert op zijn eigen tempo. Bij de meeste kinderen loopt de ontwikkeling vanzelf. Bij anderen niet. Deze kinderen moeten meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Psychomotorische therapie stimuleert deze vertraagde ontwikkeling. Het doel van deze therapie is om de algemene ontwikkeling te stimuleren, zowel motorisch, cognitief als sociaal. Daarbij is het uitermate belangrijk dat het kind plezier beleeft aan het bewegen.

U kan bij ons terecht voor begeleiding van kleuters, kinderen en adolescenten:

  • Schoolrijpheid, grove motoriek, fijne motoriek, schrijfmotoriek, visueel-ruimtelijke vaardigheden, lateralisatie, werkhouding, concentratie, leren leren, TypTien, …
  • Verder kan u bij ons ook terecht voor de begeleiding van kinderen met faalangst, DCD, NLD, AD(H)D, ASS en andere ontwikkelingsmoeilijkheden.

Psychomotorische therapie

Neuromotorische revalidatie en begeleiding richt zich enerzijds op baby’s en peuters bij wie de ontwikkelingsmijlpalen vertraagd zijn (vb. niet rollen, zitten, kruipen, …). Anderzijds richt deze therapie zich op kinderen met een gekende neuromotorische problematiek. Via deze therapie worden de kinderen gestimuleerd om met hun eigen mogelijkheden en beperkingen hun leefwereld zo optimaal mogelijk te beleven.

U kan bij ons terecht voor revalidatie en begeleiding van:

  • Baby’s: asymmetrie, voorkeurshouding, overstrekking, te hoge/lage spiertonus, vertraging ontwikkeling (o.a. niet rollen, kruipen, stappen, …), bijzondere voortbewegingsvormen (vb. billenschuiver), …
  • Hersenverlamming (CP, cerebral palsy)
  • Spina bifida
  • Plexus brachialis parese, erbse parese
  • Spieraandoeningen
  • NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Neuromotorische revalidatie - Praktijk Pienter

Leer blind typen op een speelse en kindvriendelijke manier. Voor kinderen met of zonder leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden. Er worden verschillende leerkanalen aangeboden (vb. auditief, visueel, tactiel, …). Zo vindt elk kind een manier die hem/haar aanspreekt. Het automatiseren van de verschillende toetsen verloopt dankzij deze methode bij de meeste kinderen spontaan. Typsnelheid is tijdens de aanleerfase niet belangrijk. Kinderen met dyspraxie, dyslexie, ASS, … lopen hierdoor minder snel tegen frustraties aan.

Leren typen wordt aangeleerd in 10 lessen van 1 uur. Dit kan in kleine groepjes of individueel.

Prijzen

  • Groep: 200 euro voor het hele lessenpakket (incl. cursusmateriaal en typdiploma)
  • Individueel: 300 euro voor het hele lessenpakket (incl. cursusmateriaal en typdiploma)

Blind leren typen (typtientwee) - Praktijk Pienter

Voor kinesitherapeutische begeleiding is een tegemoetkoming voorzien door de ziekenfondsen mits een doktersvoorschrift. Uw therapeut informeert u graag over de mogelijkheden.