Ons aanbod:

Kinderen met leerproblemen of leerstoornissen hebben het moeilijk met schoolse vaardigheden zoals lezen, spellen en/of rekenen. Dit kan gaan om problemen bij het automatiseren, maar ook bij het aanleren van vaardigheden of technieken. Aanvankelijk spreken we over leerproblemen. Via therapie gaan we terug naar de basis van het probleem. We werken aan een goede basis zodat we hierop kunnen verder bouwen. Indien nodig gaan we ook op zoek naar andere ingangskanalen (bv. beweging) om het leren te bevorderen. Wanneer deze achterstand via therapie niet kan worden weggewerkt, spreken we over een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie).

U kan bij ons terecht voor begeleiding van:

 • Leesproblemen/dyslexie: technisch lezen, begrijpend lezen, ..
 • Spellingsproblemen/dysorthografie
 • Rekenproblemen/procedurele, visuospatiële, getallenkennis- en semantische geheugendyscalculie (o.a. problemen met getallenkennis, bewerkingen, tafels, meten en metend rekenen, ..)

De taalontwikkeling van kinderen loopt via bepaalde stadia. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Taalproblemen kunnen zich voordoen in zowel het begrijpen als het spreken van de taal. We onderscheiden moeilijkheden in de taalvorm, de taalinhoud en het taalgebruik. Uiteraard kunnen deze tekorten in de taal ook invloed hebben op het schools functioneren. Een taalontwikkelingsstoornis kan ontstaan zonder duidelijke oorzaak (primaire taalontwikkelingsstoornis). Wanneer kinderen een verstoorde taalontwikkeling hebben ten gevolge van een andere stoornis (bv. gehoorstoornis), spreken we over een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

U kan bij ons terecht voor begeleiding van:

 • Kleuters & lagere schoolkinderen: taalvorm, taalinhoud, taalgebruik (o.a. woordenschatuitbreiding, zinsbouw, ..)
 • Lagere schoolkinderen: ondersteuning van schoolse vaardigheden (verhaalbegrip, woordenschat WO, ..)

Bij de spraakontwikkeling leren kinderen stap voor stap klanken vormen en uitspreken, om deze daarna ook te gebruiken in woorden. Op vijfjarige leeftijd moeten alle klanken verworven zijn. Wanneer er na die leeftijd nog steeds problemen zijn met bepaalde spraakklanken, spreken we van een articulatiestoornis. Wanneer deze van motorische aard zijn, is dit een fonetische articulatiestoornis. Een myofunctionele stoornis kan gepaard gaan met een articulatieprobleem. Hieronder verstaan we foutieve orale gewoonten en afwijkend mondgedrag, zoals mondademing, duimzuigen, infantiel slikken, tongpersen, …

U kan bij ons terecht voor begeleiding van:

 • Fonetische articulatiestoornissen: /s/, /r/, /t/, /d/, /z/, …
 • Fonologische articulatiestoornissen
 • Schisisproblemen

Oro-Myo-Functionele Therapie oftewel OMFT, is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen namelijk het evenwicht tussen de spieren in en om de mond onderling verstoren.

OMFT wordt ingezet indien er sprake is van een of meer van de onderstaande verschijnselen.

 • Mondademen
 • Duimzuigen, vingerzuigen en/of speenzuigen
 • Verkeerde stand van tanden, kiezen of kaken
 • Na orthodontische of kaakcorrigerende behandelingen
 • Spraakmoeilijkheden zoals lispelen of slissen
 • Moeilijkheden met slikken of eten
 • Smal en hoog verhemelte
 • “slappe” lipspanning
 • Verkeerde tongpositie in rust (bv.: een tong die naar buiten hangt)
 • Kaakgewrichtsklachten

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg een verandering in de toonhoogte, de luidheid en/of de kwaliteit van de stem. Er kunnen verschillende klachten voorkomen, zoals keelpijn, heesheid, problemen betreffende toonhoogte of luidheid, … Er kunnen eveneens problemen zijn met betrekking tot de ademhaling.  Indien logopedische therapie noodzakelijk is, wordt dit steeds in overleg met de NKO-arts besproken.

U kan bij ons terecht voor begeleiding van:

 • Organische stemstoornissen: hier is er een probleem ter hoogte van het strottenhoofd. Bv.: een larynxtumor, een stembandverlamming, stembandknobbeltjes, stembandoedeem, … 
 • Niet-organische stemstoornissen: hier is het stemorgaan in orde, maar is er sprake van verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik.

Vloeiendheidsstoornissen of stotteren is een stoornis in het vloeiende verloop van de spreekbeweging. Stotteren kan zich uiten in het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken of het blokkeren op een klank. Naarmate de stoornis ernstiger wordt, treden secundaire gedragingen op. We zien dan bijvoorbeeld negatieve emotionele en cognitieve reacties. Deze kunnen resulteren in spreekangst en vermijdingsgedrag.

Stotteren begint nagenoeg steeds tussen het 2e en het 7e levensjaar. Vroegtijdig ingrijpen is cruciaal om stotteren niet te laten evolueren tot een handicap. Iedereen kan therapie volgen: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen. Tijdens de therapie worden de ouders intensief betrokken. Dit omdat stotteren wordt beïnvloed door de omgeving.

We raden ouders met jonge kinderen ook aan een oudercursus te volgen. Dit zijn infosessies met tips en informatie over stotteren. Zo kunnen ouders co-therapeuten worden om het kind optimaal te begeleiden en therapie thuis verderzetten. Iedereen stottert anders en beleeft dit op zijn/haar eigen manier. Daarom wordt het therapieplan op maat gemaakt.

Voor logopedische begeleiding van leer- en taalstoornissen een tegemoetkoming voorzien door de ziekenfondsen mits een doktersvoorschrift. Bij articulatiestoornissen kan u eventueel rekenen op de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Uw therapeut informeert u graag over de mogelijkheden.