Loading...
Homepagina 2020-04-23T06:20:56+00:00

Praktijk Pienter

Praktijk Pienter is een jonge multidisciplinaire praktijk voor kinderen. Ons team staat voor efficiënte en kwaliteitsvolle begeleiding. Ouders worden nauw betrokken bij de begeleiding en opvolging van het kind. Elk kind wordt bekeken in zijn geheel met al zijn talenten, mogelijkheden en moeilijkheden. We geloven dat elk kind pienter is. Daarom vertrekt onze begeleiding vanuit de sterktes van het kind. Via de sterktes pakken we de moeilijkere dingen aan. We hechten veel belang aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van elk kind.

Kinesitherapie

Bewegen en spelen vormen de basis voor ‘leren’. Met ‘leren’ bedoelen we leren kruipen, stappen, springen, met de bal gooien, … Maar ook leren rekenen, lezen en schrijven. Zowel bewegen als leren loopt niet bij alle kinderen van een leien dakje door neurologische problemen of leerstoornissen. Maar het kan ook zijn dat het kind gewoon meer tijd nodig heeft om iets onder de knie te krijgen. Via kinesitherapie kan het kind hierin ondersteund worden naargelang zijn sterktes en zwaktes.

Meer over kinesitherapie

Logopedie

Wanneer het leren (lezen, spellen, rekenen) of communiceren (taal, articulatie) niet vlot verloopt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Soms heeft een kind wat meer tijd nodig om de nieuwe informatie te verwerken en iets onder de knie te krijgen, bijvoorbeeld rekenprocedures, onthoudwoorden, .. Wanneer dit niet het geval is, gaan we in de logopedische begeleiding op zoek naar de sterktes van jouw kind. Deze gaan we inzetten waar je kind moeilijkheden blijft ondervinden om zo het leren tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

Meer over logopedie

Al spelend bewegen

Wil je graag leren blind typen of eens een kinderyogalesje meemaken? Of eerder hulp nodig bij je huiswerk of leren leren? Dat kan in onze praktijk! Willen jullie als kersverse ouders jullie band met jullie kindje versterken, dan is babymassage misschien wel iets voor jullie?

Kinderyoga

Aanvullend aanbod